Robot, xe tự hành

Robot tự hành NextAMR

NextAMR là một thương hiệu của robot tự hành được thiết kế và cung cấp bởi Next Robotics....