DỊCH VỤ

Lĩnh Vực Hoạt Động

Thiết bị công nghiệp

Máy phay, máy tiện, máy mài…

Thiết bị nông nghiệp

Máy nông nghiệp, máy chế biến…

Thiết bị điện

Động cơ điện, máy phát điện, biến thế,…

Thiết bị tự động hóa

PLC, HMI, cảm biến,..

Thiết bị tự động hóa

PLC, HMI, cảm biến,..

Thiết bị điện

Động cơ điện, máy phát điện, biến thế,…

Thiết bị nông nghiệp

Máy nông nghiệp, máy chế biến…

Thiết bị công nghiệp

Máy phay, máy tiện, máy mài…