Dây chuyền lắp ráp ô tô

Dự án có tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng, được xây dựng tại khu công nghiệp Chu Lai. Nhà máy đi vào hoạt động từ năm 2012

Khách hàng:

CÔNG TY HYUNDAI VIỆT NAM

Ngày khánh thành:

07/07/2017
Chia sẻ: