Dây chuyền sản xuất thiết bị nông nghiệp

Dự án có tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng, được xây dựng tại khu công nghiệp Nông nghiệp, Bình Định. Nhà máy đi vào hoạt động từ năm 2019, chuyên sản xuất các loại máy nông nghiệp, máy móc chế biến nông sản,…

Khách hàng:

CÔNG TY THIẾT BỊ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT HÀ

Ngày khánh thành:

10/02/2017
Chia sẻ: