Dự án nhà máy luyện thép

Dự án có tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng, được xây dựng tại khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng. Nhà máy đi vào hoạt động từ năm 2023

Khách hàng:

CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP SÔNG THU

Ngày khánh thành:

02/02/2012
Chia sẻ: