Chúng tôi
hỗ trợ quý khách hàng thành công với
sản phẩm
và công nghệ mới nhất.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp tối ưu với kinh nghiệm và
công nghệ từ năm 2006 tại Việt Nam.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp tối ưu với kinh nghiệm và công nghệ từ năm 2006 tại Việt Nam.

Sự Kiện & Hội Thảo

Xem Chi Tiết

Sản Phẩm・Giải Pháp

Giới Thiệu

Chúng tôi là một công ty chuyên về CNTT và máy công cụ, được thành lập tại Hà Nội từ năm 2006.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói từ phần cứng・Phần Mềm Cơ Bản・Hệ Thống Mạng・Bảo Mật・Hệ Thống Quản Lý Sản Xuất・Hệ Thống Kế Toán・Cloud・CAD/CAM・IoT đến Dịch Vụ Bảo Trì・Máy công cụ.