Giải Pháp Kỹ Thuật Số

 

NX ( CAD / CAM / CAE )

ESPRIT ( CAM )

NX là một công cụ kỹ thuật của Siemens được sử dụng trong các ngành sản xuất trên thế giới. Bao gồm mọi thứ từ thiết kế đến mô phỏng và sản xuất, được sử dụng rộng rãi trong ngành sản xuất tại Việt Nam.

Dịch vụ cung cấp của Kanto Bussan Việt Nam

Các kỹ sư Kanto Bussan Việt Nam
có kinh nghiệm hỗ trợ bảo mật

 • Hỗ trợ giới thiệu
 • Đào Tạo
 • Hỗ trợ hoạt động

NX ( CAD/CAM/CAE )

ESPRIT  ( CAM )

 • Các gói sử dụng từ cơ bản đến cao cấp đều có sẵn tùy theo sự lựa chọn của doanh nghiệp.
 • Sử dụng cơ sở kiến thức về quy trình và sản phẩm để tận dụng các phương pháp tốt nhất trong ngành và tích lũy kinh nghiệm của bạn.
 • Việc sử dụng các gói CAM cho phép hợp nhất dữ liệu CAD / CAM và tăng hiệu quả hoạt động.
 • Mô-đun CAE hiệu suất cao có khả năng dự đoán hiệu suất của sản phẩm cung cấp kết quả phân tích liền mạch. Giúp cải thiện tốc độ phát triển.

Vui Lòng Liên Hệ Với Chúng Tôi Để Biết Giá Cả Và Chi Tiết Dịch Vụ

Liên Hệ

Creo

Creo (Creo) là một CAD cao cấp tự hào cung cấp nhiều dịch vụ cho các nhà sản xuất ô tô, điện tử và thiết bị xây dựng trên khắp thế giới. Các mô hình được tạo trong Creo có thể tận dụng nhiều ứng dụng và dữ liệu khác nhau của Creo mà không làm mất các thiết kế dự kiến của chúng. Bằng cách cung cấp.khả năng tương tác cao, bạn có thể rút ngắn toàn bộ quy trình sản phẩm.

Các Tính Năng Của Creo

 • Nhiều chức năng thiết kế đa dạng bao gồm tất cả các quy trình sản xuất, bao gồm thiết kế công nghiệp, thiết kế ý tưởng và thiết kế chi tiết, thiết kế sản xuất và chế tạo.
 • Không chỉ trong thiết kế (CAD) mà còn trong sản xuất (CAM) và phân tích (CAE).
 • Nó được liên kết liền mạch với hệ thống quản lý dữ liệu (Windchill) để sử dụng hiệu quả dữ liệu thiết kế.
 • Giấy phép đăng ký giúp việc mua và hoạt động trên cơ sở có kế hoạch trở nên dễ dàng hơn.
 • Dịch vụ này được cung cấp rộng rãi tại các khu công nghiệp trên khắp Việt Nam, bao gồm cả Timber / Layon.

Vui Lòng Liên Hệ Với Chúng Tôi Để Biết Giá Cả Và Chi Tiết Dịch Vụ.

Liên Hệ

CAD Doctor

CAD Doctor là một tiêu chuẩn phổ biến cho các công cụ chuyển đổi và sử dụng dữ liệu 3D.
Công cụ dành cho máy tính để bàn này kết hợp các chức năng chuyển đổi, xác minh, hiệu chỉnh và tối ưu hóa hình dạng cần thiết để sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả.

Các Tính Năng Của CAD Doctor

 • Công nghệ chuyển đổi dữ liệu có độ chính xác cao, xác nhận, hiệu chỉnh PDQ (quản lý chất lượng dữ liệu) và xử lý hình dạng đặc biệt hỗ trợ việc sử dụng dữ liệu từ quá trình phát triển đến sản xuất với các chức năng phong phú, bao gồm các chức năng thiết kế ngược cho phép tự động tạo dữ liệu 3D.
 • Nó cũng hỗ trợ kỹ thuật đảo ngược, tự động tạo dữ liệu CAD ba chiều từ dữ liệu đo lường thu được từ máy đo ba chiều.
 • Để loại bỏ rào cản giữa dữ liệu thực tế và dữ liệu ba chiều; kết nối vòng đời sản phẩm chính xác như một chu kỳ.

Vui Lòng Liên Hệ Với Chúng Tôi Để Biết Giá Cả Và Chi Tiết Dịch Vụ.

Liên Hệ