Dịch Vụ Bảo Trì

 

Chúng tôi có các kỹ sư người Nhật Bản và người Việt Nam làm việc tại Hà Nội với nhiều kinh nghiệm. Hãy để chúng tôi hỗ trợ bảo trì CNTT cho bạn!

System Support Bảo Trì Cơ Sở Hạ Tầng

Với MSS

  • Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo trì cơ sở hạ tầng toàn diện cho khách hàng, chẳng hạn như “không có nhân viên CNTT” và “lo lắng về việc quản lý hiện tại”. Hãy để chúng tôi hỗ trợ tất cả máy chủ, PC, hệ thống mạng và bảo mật.
  • Chúng tôi sẽ hỗ trợ rất chi tiết, chẳng hạn như bảo trì dự phòng và lập báo cáo hàng năm.

Vui Lòng Liên Hệ Với Chúng Tôi Để Biết Giá Cả Và Chi Tiết Dịch Vụ

Liên Hệ