Chính Sách Bảo Mật

 

Chính sách bảo mật

1.Tuân thủ luật pháp và quy định liên quan đến bảo mật dữ liệu cá nhân
Chúng tôi đã thiết lập quy định và chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân tuân theo luật hiện hành ở Việt Nam và các hướng dẫn do chính phủ ban hành.

2.Thiết lập hệ thống quản lý bảo vệ dữ liệu cá nhân
Trong các hoạt động tiếp thị các sản phẩm CNTT và các dịch vụ liên quan, chúng tôi sẽ xác định mục đích sử dụng, sử dụng nó trong phạm vi nhu cầu hợp lý và xử lý thích hợp việc ký gửi, cung cấp, v.v. để thiết lập hệ thống quản lý bảo vệ dữ liệu cá nhân.

3. Triển khai hệ thống quản lý bảo vệ dữ liệu cá nhân
Chúng tôi thông báo cho tất cả nhân viên nhận thức được tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân và hệ thống quản lý bảo vệ dữ liệu cá nhân bao gồm chính sách này.

4. Đảm bảo tính chính xác và an toàn của dữ liệu cá nhân
Để đảm bảo tính chính xác và an toàn cho dữ liệu cá nhân, chúng tôi thực hiện các biện pháp an toàn hợp lý, ngăn chặn rò rỉ dữ liệu và việc truy cập dữ liệu cá nhân trái phép.

5. Phản hồi các khiếu nại và tham vấn
Chúng tôi sẽ trả lời bất kỳ khiếu nại và tham vấn nào liên quan đến dữ liệu cá nhân một cách thích hợp và kịp thời.Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề nghị hoặc yêu cầu nào liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân,vui lòng click tại đây.