Bảo Mật

 

Chống Virus F Secure

Một trong những sản phẩm của chúng tôi F-Secure là sản phẩm chống virus có thể được khuyến nghị cho tất cả các doanh nghiệp từ vừa và nhỏ đến lớn, với hiệu quả cao và chi phí thấp. Sản phẩm này đang sử dụng hệ thống máy chủ dựa trên đám mây. Bạn không cần phải chuẩn bị máy chủ riêng trong văn phòng và sản phẩm sẽ tự động truy xuất bản cập nhật mới nhất một cách hiệu quả.

Vui Lòng Liên Hệ Với Chúng Tôi Để Biết Giá Cả Và Chi Tiết Dịch Vụ.

Liên Hệ

Giải pháp rò rỉ thông tin GUARDIANWALL

GUARDIANWALL là giải pháp ngăn chặn rò rỉ thông tin bí mật và thông tin cá nhân từ email. Sản phẩm này có hai chức năng “đối phó với tình trạng gửi e-mail sai” và “mã hóa ZIP cho tệp đính kèm”. Các chức năng này có thể giảm nguy cơ rò rỉ thông tin mà không mất nhiều công sức.Vui Lòng Liên Hệ Với Chúng Tôi Để Biết Giá Cả Và Chi Tiết Dịch Vụ.

Liên Hệ

Truyền dữ liệu an toàn HULFT

HULFT là middleware thực hiện việc truyền tải các dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống IT, như dữ liệu bán hàng và thông tin khách hàng trong hoạt động kinh doanh, dữ liệu lịch sử đăng nhập. Để có thể sử dụng như nền tảng của hệ thống kinh doanh. Nó được trang bị các chức năng khác nhau như chuyển đổi mã ký tự để có thể truyền tải nhiều loại file có server, platform, coding scheme khác nhau bằng giao thức tiêu chuẩn TCP /IP một cách an toàn và chính xác.

  • Độ tin
    cậy cao

  • Hỗ trợ
    nhiều OS

  • Tự động
    hóa

Vui Lòng Liên Hệ Với Chúng Tôi Để Biết Giá Cả Và Chi Tiết Dịch Vụ.

Liên Hệ

Quản lý hoạt động IT (quản lý bảo mật) JP1

Ngày nay, các tài sản IT ngày càng phức tạp và đa dạng hơn. JP1 là một phần mềm quản lý hoạt động hệ thống tích hợp, quản lý toàn diện tất cả các thiết bị và hệ thống IT. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng từ nhiều chức năng khác nhau như quản lý tài sản IT, quản lý vận hành hệ thống, quản lý tự động hóa kinh doanh, v.v. Nó hiện thực hóa các hoạt động CNTT không phụ thuộc vào nhân lực.

Chi tiết sản phẩm (Liên kết bên ngoài)

Vui Lòng Liên Hệ Với Chúng Tôi Để Biết Giá Cả Và Chi Tiết Dịch Vụ.

Liên Hệ